Vyhlášní výběrového řízení na prodej 12. nebytových jednotek za nejvyšší nabídku

Podrobnostli k výběrovému řízení naleznete zde.