Informace k výměně výtahů
V pondělí 30.10.2017 bude zahájena I. etapa výměny stávajících nevyhovujících výtahů firmou BREMA, spol. s r.o. Práce potrvají celkem 6,5 měsíců.
V I. etapě bude provedena výměna zadního výtahu. Po tuto dobu nebude přístupné zadní schodiště. Ordinace, které mají
vstup ze zadního schodiště, budou omezeně přístupné z hlavních chodeb - čekáren. Tato etapa potrvá do konce března 2018.
Po výměně zadního výtahu bude následovat výměna výtahů u hlavního schodiště. Staveniště bude opatřeno sádrokartonovou
příčkou pro zamezení prašnosti a hlučnosti.
Do čekárny pro zdravé děti k MUDr. Ruferové v 1.patře je přístup omezen. Je možné u správce budovy si zapůjčit zámek a kočárky
uzamknout v přízemí budovy v prostoru před oční optikou.
Omlouváme se za dočasná omezení a ztížené podmínky po dobu stavebních prací.