dokumentace - úvodní studie

Veřejný zadavatel Městská část Praha 6, vypisuje dne 24. 08. 2018, veřejnou zakázku č. VZ/5/2018 s názvem "ZŠ Emy Destinnové a ZŠ nám. Svobody 2 – vypracování PD k půdní vestavbě".

 

Informace k zadávacímu řízení:

Veřejná zakázka je vypisovaná v nadlimitním režimu v otevřeném zadávacím řízení dle § 56 ZZVZ.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 02. 10. 2018.

Otevírání obálek bude zahájeno bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek,

tj. dne 02. 10. 2018 v 08.30 hod. v zasedací místnosti SNEO, a.s., Nad Alejí 1876/2, Praha 6.

 

Odkaz na oznámení ve Věstníku veřejných zakázek: https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/

 

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ke stažení níže – viz přílohy:

1. zadávací dokumentace

1.1 dokumentace - úvodní studie

1.2 identifikační údaje účastníka

1.3 tabulka kritérií hodnocení

1.4 tabulka ocenění jednotlivých výkonových fází

1.5 návrh smlouvy o dílo

1.6 informace o zpracování osobních údajů

 

Informace k uzavření smlouvy:

Smlouva o dílo byla uzavřena dne 14. 01. 2019.

Smlova o dílo ke stažení níže - viz příloha č. 2.

Další informace:

Písemná zpráva zadavatele dle § 217 ZZVZ ke stažení níže – viz příloha 3.

Přílohy:
Název souboru Velikost Vloženo
Download this file (1-VZ-5-2018 - zadavaci dokumentace.pdf)1. zadávací dokumentace482 kB24. 08. 2018 10:08:15
Download this file (1-1-VZ_5_2018_dokumentace_uvodni_studie.zip)1.1 dokumentace - úvodní studie14956 kB24. 08. 2018 10:08:45
Download this file (1-2-VZ_5_2018_-_identifikacni_udaje_ucastnika.doc)1.2 identifikační údaje účastníka49 kB24. 08. 2018 10:08:05
Download this file (1-3-VZ_5_2018_-_tabulka_kriterii_hodnoceni.doc)1.3 tabulka kritérií hodnocení43 kB24. 08. 2018 10:08:22
Download this file (1-4-VZ_5_2018_-_tabulka_oceneni_jednotlivych_vykonovych_fazi.xlsx)1.4 tabulka ocenění jednotlivých výkonových fází13 kB24. 08. 2018 10:08:42
Download this file (1-5-VZ_5_2018_-_navrh_sod.docx)1.5 návrh smlouvy o dílo86 kB24. 08. 2018 10:08:59
Download this file (1-6-VZ_5_2018_-_informace_o_zpracovani_ososbnich_udaju.docx)1.6 informace o zpracování osobních údajů20 kB24. 08. 2018 10:08:17
Download this file (VZ_5_2018_-_sod_atelier_99.pdf)2. Smlouva o dílo (strojově čitelná)390 kB04. 02. 2019 16:02:47
Download this file (VZ_5_2018_-_ pisemna_zprava_zadavatele_§_217.pdf)3. Písemná zpráva zadavatele (strojově čitelná)629 kB04. 02. 2019 16:02:06