V rámci této veřejné zakázky bylo v objektu lékařského střediska provedena rekonstrukce kotelny (instalován nový kotel) a zhotoveny nové rozvody ÚT včetně topných těles. Dále bylo pro plánovanou půdní vestavbu dvou bytů2 vybudováno prodloužení hlavního schodiště z 2.NP do podkroví. Zakázka byla realizována firmou ISPD s.r.o. v průběhu 08-11/2016 a v lednu 2017 úspěšně zkolaudována.