V úterý 4. dubna proběhla kolaudace v KC Kaštanu.Předmětem veřejné zakázky byla oprava vázané konstrukce krovu objektu č.p. 201, tzv. Dům u Kaštanu. Stavba je národní kulturní památkou. Stavebně technický průzkum konstrukce krovu prokázal známky biotetické destrukce dřevěných prvků dřevokaznými houbami a společenstvím dřevokazného hmyzu. Konstrukční prvky posuzovaných částí krovu byly povrchově poškozeny, část krovu nad balkonem vykazovala značné statické narušení.
Zakázka představovala především provedení demontáže bleskosvodu, stávající krytiny, latí a kontralatí, pojistné izolace a tepelné izolace. Z vnitřní strany krovu byla demontována SDK konstrukce včetně nosných profilů a parozábrany. Byl proveden mykologický a dendrologický průzkum, který byl následně předložen zástupcům NPÚ k posouzení. Na základě těchto průzkumů a konzultace s NPÚ byla provedena výměna nevyhovujících částí krovu a ošetření stávajících prvků krovu systémem tlakové injektáže. Zcela nová je část nad balkónem (pavlačí), kde byla provedena rekonstrukce kráčat a nový podhled, který v minulosti chyběl. V rámci opravy krovu nad pavlačí bylo odstraněno provizorní podchycení této části krovu.
Po dokončení opravy vázané konstrukce krovu byla provedena nová půdní vestavba z SDK konstrukcí. Součástí zakázky byla i výměna stávajících dřevěných oken ve vikýřích za nová, dodávka a montáž protipožárních dveří a bleskosvodu.