Od 1. července 2016 byla naše společnost pověřena komplexní správou budovy Polikliniky Pod Marjánkou.

Poliklinika Pod Marjánkou je zdravotnické zařízení vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřena Městské části Praha 6. Základním posláním polikliniky je zajistit maximální rozsah ambulantních zdravotnických služeb pro obyvatele Prahy 6, zejména Břevnova.

Na poliklinice naleznete širokou škálu lékařských a souvisejících služeb (lékárna, laboratoře, oční optika). Seznam ordinací, včetně ordinační doby a kontaktů, naleznete v sekci Ordinace.

Městská část Praha 6 převzala v polovině roku 2016 znovu plnou kontrolu nad budovou polikliniky a připravuje ve spolupráci se SNEO její zásadní modernizaci, která přinese mimo jiné rozšíření zdravotnických služeb.
Pro Vaše dotazy, podněty a připomínky použijte, prosím, kontaktní formulář nebo kontaktujte přímo manažerku budovy.

Webové stránky: poliklinikamarjanka.com

poliklinika

Informace k výměně výtahů
V pondělí 30.10.2017 bude zahájena I. etapa výměny stávajících nevyhovujících výtahů firmou BREMA, spol. s r.o. Práce potrvají celkem 6,5 měsíců.
V I. etapě bude provedena výměna zadního výtahu. Po tuto dobu nebude přístupné zadní schodiště. Ordinace, které mají
vstup ze zadního schodiště, budou omezeně přístupné z hlavních chodeb - čekáren. Tato etapa potrvá do konce března 2018.
Po výměně zadního výtahu bude následovat výměna výtahů u hlavního schodiště. Staveniště bude opatřeno sádrokartonovou
příčkou pro zamezení prašnosti a hlučnosti.
Do čekárny pro zdravé děti k MUDr. Ruferové v 1.patře je přístup omezen. Je možné u správce budovy si zapůjčit zámek a kočárky
uzamknout v přízemí budovy v prostoru před oční optikou.
Omlouváme se za dočasná omezení a ztížené podmínky po dobu stavebních prací.

 

Dne 26. dubna proběhla úspěšně kolaudace jednoho výtahu a dvou venkovních plošin.