Chystáte se stavět na Praze 6? Potřebujete vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku, zajistit stavební povolení a vyřídit další administrativu? S tím vším vám dokážeme pomoci. Od přípravy projektu až po kolaudaci. Zorganizujeme výběrové řízení, zkoordinujeme a zajistíme zhotovení projektu, vyřídíme všechna povolení a poskytneme technický dozor při realizaci staveb.

Společnost SNEO, a.s. ve spolupráci s MČ Praha 6 a společností Proxima, a.s. zrekonstruovala Mateřskou školu Charlese de Gaulla. Děti a učitelé se tak mohou těšit z "nové" krásné školky.

Předmětem díla byla celková rekonstrukce a modernizace objektu s důrazem na zachování charakteru vilového objektu. Projektová dokumentace byla zpracována s ohledem na potřebu zlepšení tepelně izolačních vlastností objektu, zlepšení stavebně technických vlastností objektu zamezení zatékání, splnění aktuálních požadavků legislativy pro provoz mateřské školy a respektování v předchozích letech provedené rekonstrukce kuchyně a modernizace silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace.

V exteriéru budovy se jednalo zejména o výměnu fóliové střešní krytiny s dílčí výměnou původních tesařských konstrukcí a doplněním tepelné izolace střešního pláště, výměnu měděných klempířských prvků, zateplení objektu termoizolační omítkou s důrazem na zachování původní profilace fasády a výměnu obvodových výplní otvorů (okna, dveře) se zachováním původního členění. Na terase 2. nadzemního podlaží byl zřízen polyuretanový povrch a byla osazena pergola s naklápěcími lamelami pro zastínění s celoplošnými nerezovými sítěmi pro zajištění bezpečného pohybu dětí.

Původní mříže v oknech 2. nadzemního podlaží v místnostech s pobytem dětí byly rovněž nahrazeny nerezovými sítěmi.

V interiéru šlo především o rekonstrukci sociálních zařízení, dílčí úpravu elektroinstalace, výměnu zdravotně technických instalací, rekonstrukci kotelny, zřízení nových štukových omítek, výměnu veškerých podlahových krytin, výměnu dřevěných předokenních rolet a úpravy a repliky truhlářských výrobků s důrazem na zachování původního charakteru (vestavěné skříně, posuvné i otvírané dveře, kryty předokenních rolet, dřevěné obklady apod.).

V areálu mateřské školy došlo k rekonstrukci zpevněných ploch včetně odvodnění, rekonstrukci sportovního hřiště s novým polyuretanovým povrchem, výměně vnitroareálového oplocení a zřízení venkovního pítka.
Součástí díla byla i rekonstrukce oplocení areálu mateřské školky spočívající především ve výměně plotových sloupků a plotových polí a rekonstrukci podezdívky oplocení.

 

V současné době realizujeme celkovou rekonstrukci střešního pláště bytových domů Nad Kajetánkou 43/2 a Patočkova 1431/31. Jedná se o kompletní sejmutí stávající skladby střešního pláště a položení nového pláště, tj. tepelné izolace a PVC fólie. Součástí díla je také výměna klempířských a zámečnických prvků.

V letních měsících naše společnost realizovala opravu fasády a výměnu oken v objektu Pečovatelské služby v ul. Břevnovská 1691/4. Klientům i zaměstnancům oprava přinesla zvýšení komfortu v oblasti regulace tepla.

V parteru domu na rohu ulic Koulova a Zelená byla v nebytových prostorách, které slouží jako ordinace lékařů, vyměněna okna za nová. Ve dvorní části byla původní dřevěná okna nahrazena plastovými, u uličních fasádách potom původní ocelová okna hliníkovými. Součástí výměny byly rovněž vstupní dveře sloužící ke vstupu do prostoru ordinací, které jsou nově bezbariérové.

SNEO, a.s. provedlo stavební úpravy v prostorách sníženéhjo 1. NP související se změnou užívání daného prostoru. Původní prostory fitcentra byly stavebními úpravami přebudovány na učebnu, kabinet a samostatná sociální zařízení pro dívky a chlapce. Došlo tak navýšení kapacity a zvýšení komfortu pro děti a učitele.

Termín výstavby: 06/2019 – 08/2019

SNEO, a.s rekonstruovalo šatny v MŠ Jílkova. Jednalo se o demontáž vybavení šaten a stávajících zámečnických konstrukcí, výměna podlahové krytiny včetně vyspravení podkladu, opravy omítek včetně maleb a kompletní vybavení prostoru nábytkem. Nové krásné šatny si děti mohou užívat od nového školního roku.

Termín výstavby: 07/2019 – 08/2019