Do dnešního dne byly vypsány a v souladu s ustanoveními zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“), resp. dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "ZZVZ") zveřejněny níže uvedené veřejné zakázky.
Informace, které jsou dle ZVZ, resp. ZZVZ zveřejňovány ve věstníku veřejných zakázek, je možné nalézt zde.

NOVÝ PROFIL ZADAVATELE ZDE


Původní profil zadavatele:

Veřejné zakázky za rok 2018

Nadlimitní veřejné zakázky

Podlimitní veřejné zakázky

Informace zveřejňované podle § 147a ZVZ, resp. § 219 ZZVZ k veřejným zakázkám malého rozsahu


Veřejné zakázky za rok 2017

Nadlimitní veřejné zakázky

    V roce 2018 dosud nebyla vypsána a zveřejněna žádná nadlimitní veřejná zakázka.

Podlimitní veřejné zakázky

Informace zveřejňované podle § 147a ZVZ, resp. § 219 ZZVZ k veřejným zakázkám malého rozsahu

Archiv zakázek do roku 2015 včetně lze nalézt v archivu zakázek.