Aktuální přehled současných i plánovaných aktivit

Právě probíhající rekonstrukce:

1. Počátkem roku 2017 byla v ZŠ Emy Destinnové a ZŠ nám. Svobody 2 zahájena rozsáhlá rekonstrukce střechy, která představuje především celkovou výměnu původní nevyhovující střešní krytiny včetně laťování a poškozených částí dřevěného krovu. V rámci rekonstrukce probíhá vložení ocelových stropních a střešních nosníků za účelem zvýšení únosnosti a uvolnění dispozice půdního prostoru. Dokončení stavby je předpokládáno v období letních prázdnin 2017, s ohledem na klimatické podmínky.

2. V červnu 2017 byla v ZŠ Marjánka zahájena stavební akce zaměřená na odstranění vlhkosti v 1. podzemním podlaží. Dokončení stavby je předpokládáno před zahájením nového školního roku.

Pro letošní prázdniny jsou plánovány i další stavební akce v objektech základních
a mateřských škol:

3. Modernizace školní kuchyně v ZŠ Antonína Čermáka představuje především výměnu dožilé nevyhovující gastrotechnologie a vzduchotechniky včetně souvisejících stavebních prací. Součástí akce bude i kompletní výměna instalačních rozvodů a venkovního lapače tuků.

4. Modernizace elektroinstalace v MŠ Charlese de Gaulla představuje kompletní výměnu silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace včetně koncových prvků
v objektu mateřské školy.

5. Rekonstrukce přípravných kuchyněk v MŠ Volavkova představuje kompletní výměnu instalačních rozvodů, obkladů, dlažeb, kuchyňského nábytku a spotřebičů.

6. Předmětem rekonstrukce sociálních zařízení MŠ Mládeže a MŠ Janákova bude především výměna zařizovacích předmětů, obkladů, dlažeb a veškerých instalačních rozvodů.

Plánované rekonstrukce:

Za účelem navýšení kapacity základního vzdělávání byla v březnu 2017 podána žádost o podporu v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR na akci
„ZŠ A. Čermáka - Půdní vestavba - navýšení kapacity základního vzdělávání”.

Předmětem připravované akce je vybudování 5 nových kmenových učeben
a souvisejících prostor určených ke školním účelům v půdním prostoru základní školy. Zakázka představuje především úpravu části sedlové střechy, statické zajištění krovu, nové dispoziční řešení půdního prostoru, kompletní instalační rozvody a povrchové úpravy. Součástí řešení je zajištění bezbariérového přístupu do jednotlivých podlaží školy novým osobním výtahem a vybudování nového chodníku v rámci areálu pro zajištění bezbariérového přístupu do prostoru stávající jídelny. Předpokládaný termín zahájení výuky v nově zrekonstruovaném půdním prostoru je září 2018.

Současně bude v roce 2017 zahájena projektová příprava na celkovou modernizaci školní kuchyně ZŠ Na Dlouhém lánu. Realizace bude zahájena v návaznosti
na zařazení finančních prostředků do rozpočtu MČ Praha 6.