V úterý 25. července 2017 úspěšně proběhla kolaudace střechy a krovu ZŠ Emy Destinnové a ZŠ Náměstí Svobody.

Kolaudačním záměrem byly práce na rekonstrukci střešního pláště. Rekonstrukce spočívala především ve výměně původní nevyhovující střešní krytiny, jejíž součástí bylo nové laťování a instalace pojistné hydroizolace včetně rozsáhlé úpravy stávajícího krovu. Tato úprava spočívala v odstranění plných dřevěných vazeb, osazení nových ocelových rámů a zesílení nebo podepření stávajících prvků dřevěného krovu. Dále se do půdního prostoru instalovala nosná ocelová stropní část pro možnou budoucí půdní vestavbu. Na akci pracovalo mnoho týmů, v některých momentech i více jak 100 osob. Stavba byla logisticky a materiálově velmi náročná, jelikož se jednalo o velký objem střešní krytiny a oceli – více jak 5 000 m2 krytiny a 250 tun oceli.