V měsíci srpnu proběhla kolaudace spojovacího krčku (spojovací chodby) mezi základní školou ZŠ Petřiny sever a školní jídelnou.

Stavba je jednopodlažní, založená na železobetonové základové desce, zdivo Liapor s krycím nátěrem, zdivo je navrženo jako pohledové, střecha pultová se střešním světlíkem.