V letošním létě proběhla rekonstrukce sociálních zařízení pro děti ve třech podlažích školky, dále celková rekonstrukce zázemí pro personál ve dvou podlažích a celková rekonstrukce šaten pro děti ve dvou podlažích mateřské školy Janákova 9/2358, Praha 6 - Dejvice.

Bylo nutno provést bourací práce, odvoz a likvidaci vybouraného materiálu a odpadu, zřízení nových instalací včetně elektroinstalací. Provedla se pokládka podlah, dlažby a obkladů, stejně jako instalace nového sociálního zařízení. Proběhly potřebné zkoušky a revize, výmalba dotčených částí, průběžný a závěrečný úklid staveniště a veškeré další práce a dodávky nutné ke zhotovení kompletního a funkčního díla.

Všem dětem a personálu mateřské školy přejeme příjemné užiívání zrekonstruovných prostor.