POVEDLO SE!

DEJVICKÉ DIVADLO OSLAVÍ 25. VÝROČÍ V NOVÉM KABÁTĚ

Na tuto stavební akci jsme ve SNEO opravdu hrdí, byla v mnoha směrech výjimečná. Až v létě padlo definitivní rozhodnutí o rekonstrukci Dejvického divadla. Termín byl velice napjatý z důvodu termínu oslav výročí a stavební sezóna v plném proudu. Stavební firmy v tomto období kapacitně plně vytížené neměly o takovou zakázku zájem. Ovšem zájem městské části, zejm. pana starosty, a pochopitelně divadla samotného na realizaci rekonstrukce byl značný. Management SNEO tedy nabídl nestandardní řešení, a to provést zakázku vlastními silami jako generální dodavatel, což není činnost, kterou naše společnost vykonává. Veškerá rizika jsme tedy vzali na sebe, aniž jsme věděli, kolik neočekávaných komplikací nás v průběhu stavby čeká. V rámci rekonstrukce byla mimo jiné vybudována nová vzduchotechnika v prostoru Anti.kvariátu, vyměněn vstupní portál a všechny výkladce, zrenovován parter a fasáda s novým osvětleným vývěsním štítem a provedeno mnoho dalších oprav. Díky enormnímu nasazení našich techniků, kteří celou stavbu v rekordním čase uřídili, a pracovníků střediska komunálních služeb, kteří odvedli velký kus práce na stavbě, jsme termín splnili. S příběhem stavby se mohou zájemci od pondělí seznámit na našem webu.
Dnes byla stavba úspěšně zkolaudována bez vad a nedodělků. Přejeme Dejvickému divadlu a jeho divákům, ať jim zrekonstruované prostory slouží k plné spokojenosti. Zítřejší oslava 25 let nejlepší pražské divadelní scény může proběhnout v důstojném prostředí.