Kromě již zveřejněných investičních akcí doplňujeme celkový přehled rekonstrukcí realizovaných o letních prázdninách 2017:

 

MŠ Charlese de Gaulla

Celková modernizace silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace v objektu mateřské školy.

MŠ Volavkova

Celková rekonstrukce dvou přípravných kuchyněk. Zakázka představovala především nutné bourací práce, odvoz a likvidaci vybouraného materiálu a odpadu, zřízení nových instalací, podlah, dlažeb a obkladů, dodávku a montáž nového kuchyňského nábytku, nových zařizovacích předmětů a spotřebičů, potřebné zkoušky a revize, výmalbu dotčených částí, průběžný a závěrečný úklid staveniště a veškeré další práce a dodávky nutné ke zhotovení kompletního a funkčního díla.

ZŠ Petřiny sever

Výměna oken. Zakázka představovala především vybourání stávajících výplní otvorů, odvoz a likvidaci vybouraného materiálu a odpadu, dodávku a montáž nových výplní otvorů dle specifikace, zednické začištění venkovního i vnitřního ostění a nadpraží a parapetního zdiva, výmalbu dotčených prostor v rozsahu zadávací dokumentace, dodávku a montáž nových interiérových parapetů, dodávku a montáž nových interiérových žaluzií, průběžný a závěrečný úklid staveniště a veškeré další práce a dodávky nutné ke zhotovení kompletního a funkčního díla.

MŠ Mládeže

Stavební úpravy sociálních zařízení a šaten v 1. a 2. NP objektu spočívající ve zvýšení počtu zařizovacích předmětů včetně vyřešení umístění šatních skříněk a úložných prostor. Stávající příčky sociálních zařízení budou vybourány včetně zařizovacích předmětů a rozvodů. Otopná tělesa ústředního vytápění byla demontována a provedeno osazení nových těles. Nově provedeny příčky, povrchy stěn a podlah, osazeny dveřní zárubně s křídly, rozvody zdravotně technických instalací včetně zařizovacích předmětů, rozvody silnoproudé včetně osvětlovacích těles, dodání a montáž truhlářských výrobků.