Oprava Písecké brány a souvisejících hradeb.
Odbor památkové péče MHMP schválil náš návrh nahradit stávající (a především nevyhovující) štěrboholské cihly v objektu Písecké brány a jejích hradeb cihlovou dlažbou Penter.
Vzhledem k tomu, že oprava vyžaduje mokrý proces, který nelze provádět při nízkých venkovních teplotách, budou sanační práce zahájeny v jarních měsících roku 2018.