V úterý 5.června proběhla prohlídka objektu školy Riverside school. Bylo zahájeno kolaudační řízení, které bude ukončeno dodáním souhlasných stanovisek dotčených orgánů státní správy, Hygienické stanice a HZS, stavebnímu úřadu.


Předmětem kolaudace byla nová půdní vestavba, kde je nyní 5 tříd a nové hygienické zázemí. Konstrukce střechy a střecha samotná, která je kompletně nová, provedená dle nejnovějších standardů pro podkroví. Dále nové protipožární opatření v přízemí, to spočívalo v nových protipožárních dveřích, novému elektronickému požárnímu systému, který vyhovuje požadavkům HZS.