V létě letošního roku SNEO, a.s. rekonstruovalo zpevněné plochy u ZŠ Pod Marjánkou. Jednalo se o modernizaci chodníku podél školy včetně přístupového chodníku k atletické dráze a instalaci dopadové plochy dětského hřiště. Akce navazovala na předešlou modernizace sportovního hříště.

Termín výstavby: 07/2019 – 10/2019