SNEO, a.s. provedlo stavební úpravy v prostorách sníženéhjo 1. NP související se změnou užívání daného prostoru. Původní prostory fitcentra byly stavebními úpravami přebudovány na učebnu, kabinet a samostatná sociální zařízení pro dívky a chlapce. Došlo tak navýšení kapacity a zvýšení komfortu pro děti a učitele.

Termín výstavby: 06/2019 – 08/2019