Společnost SNEO, a.s. ve spolupráci s MČ Praha 6 a společností Proxima, a.s. zrekonstruovala Mateřskou školu Charlese de Gaulla. Děti a učitelé se tak mohou těšit z "nové" krásné školky.

Předmětem díla byla celková rekonstrukce a modernizace objektu s důrazem na zachování charakteru vilového objektu. Projektová dokumentace byla zpracována s ohledem na potřebu zlepšení tepelně izolačních vlastností objektu, zlepšení stavebně technických vlastností objektu zamezení zatékání, splnění aktuálních požadavků legislativy pro provoz mateřské školy a respektování v předchozích letech provedené rekonstrukce kuchyně a modernizace silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace.

V exteriéru budovy se jednalo zejména o výměnu fóliové střešní krytiny s dílčí výměnou původních tesařských konstrukcí a doplněním tepelné izolace střešního pláště, výměnu měděných klempířských prvků, zateplení objektu termoizolační omítkou s důrazem na zachování původní profilace fasády a výměnu obvodových výplní otvorů (okna, dveře) se zachováním původního členění. Na terase 2. nadzemního podlaží byl zřízen polyuretanový povrch a byla osazena pergola s naklápěcími lamelami pro zastínění s celoplošnými nerezovými sítěmi pro zajištění bezpečného pohybu dětí.

Původní mříže v oknech 2. nadzemního podlaží v místnostech s pobytem dětí byly rovněž nahrazeny nerezovými sítěmi.

V interiéru šlo především o rekonstrukci sociálních zařízení, dílčí úpravu elektroinstalace, výměnu zdravotně technických instalací, rekonstrukci kotelny, zřízení nových štukových omítek, výměnu veškerých podlahových krytin, výměnu dřevěných předokenních rolet a úpravy a repliky truhlářských výrobků s důrazem na zachování původního charakteru (vestavěné skříně, posuvné i otvírané dveře, kryty předokenních rolet, dřevěné obklady apod.).

V areálu mateřské školy došlo k rekonstrukci zpevněných ploch včetně odvodnění, rekonstrukci sportovního hřiště s novým polyuretanovým povrchem, výměně vnitroareálového oplocení a zřízení venkovního pítka.
Součástí díla byla i rekonstrukce oplocení areálu mateřské školky spočívající především ve výměně plotových sloupků a plotových polí a rekonstrukci podezdívky oplocení.