Vichřice z předminulého týdne byla alespoň na něco dobrá - dovezli jsme bizonům do Zoo Praha padlou vrbu na okusy.