Během února a března dojde k opravám laviček na náměstí Interbrigády a v areálu volného času Ladronka. Půjde o stovky laviček, které provádí společnost SNEO, a. s .


„U každé lavičky dojde k demontáži prken, ta budou obroušena, napuštěna protihoubovým ochranným prostředkem, znovu natřena v odstínu palisandr a vrácena zpět na místo. Poškozená prkna budou samozřejmě vyměněna. Renovace se provádí postupně, aby si lidé vždy mohli někde sednout,“ říká Petr Macháček ze společnosti SNEO.
Na náměstí Interbrigády bude renovováno celkem 27 laviček, z nichž každá se skládá ze šesti prken. Minimálně dvacet prken je poškozeno natolik, že je bude třeba vyměnit.
Ve volnočasovém areálu Ladronka se nacházejí čtyři typy - od šestiprknových, které jsou početně nejvíce zastoupeny, až po lavičky osazené třemi prkny. Opraveny budou všechny lavičky v celkovém počtu 180 kusů, přičemž minimálně 90 prken ze všech typů laviček bude nutné vyměnit. Samotnou demontáží a následnou renovací prken se dá očekávat, že se najdou další lavičková prkna, která nelze zrenovovat bude muset dojít k jejich výměně. Závěrem něco čísel: na Ladronce bude demontováno celkem 1165 lavičkových prken připevněných celkem 4610 vratovými šrouby a 6336 vruty.