Veřejný zadavatel, Městská část Praha 6, vypisuje dne 05. 05. 2017, v zastoupení společnosti SNEO, a.s., veřejnou zakázku č. VZ/3/2017 s názvem "Rekonstrukce a zateplení střechy a půdních prostor budovy Roztocká 43/9, (škola „Riverside“), Praha 6".

Informace k zadávacímu řízení:

Veřejná zakázka je vypisovaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 ZZVZ.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 26. 05. 2017 v 09:30 hod.

Otevírání nabídek formou otevírání obálek bude zahájeno bezprostředně po uplynutí lhůty pro podání nabídek, a to v zasedací místnosti společnosti SNEO, a.s., Nad Alejí 1876/2, Praha 6.

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ke stažení níže – viz přílohy:

1. výzva k podání nabídky

1.1 projektová dokumentace

1.2 identifikační údaje účastníka

1.3 tabulka kritérií hodnocení

1.4 návrh smlouvy o dílo

 

Dodatečné informace k veřejné zakázce ke stažení níže – viz přílohy:

2. dodatečná informace č. 1

3. dodatečná informace č. 2

 

Informace k uzavření smlouvy:

Smlouva o dílo byla uzavřena dne 11. 07. 2017.

Smlouva o dílo ke stažení níže - viz příloha č. 4.

Dodatek č. 1 byl uzavřen dne 10. 10. 2017.

Dodatek č. 1 ke stažení níže - viz příloha č. 6.

 

Další informace:

Písemná zpráva zadavatele dle § 217 ZZVZ ke stažení níže – viz příloha 5.

Výše skutečně uhrazené ceny dle § 219 odst. 3 ZZVZ - viz příloha 7.

Výše skutečně uhrazené ceny dle § 219 odst. 3 ZZVZ - viz příloha 8.

Přílohy:
Název souboru Velikost Vloženo
Download this file (VZ_3_2017_-_vyzva_k_podani_nabidky_sc.pdf.pdf)1. výzva k podání nabídky551 kB05. 05. 2017 14:05:12
Download this file (VZ_3_2017_-_projetkova_dokumentace.zip.zip)1.1 projektová dokumentace70583 kB05. 05. 2017 14:05:47
Download this file (VZ_3_2017_-_identifikacni_udaje_ucastnika.xlsx.doc)1.2 identifikační údaje účastníka49 kB05. 05. 2017 14:05:07
Download this file (VZ_3_2017_-_tabulka_kriterii_hodnoceni.xlsx.doc)1.3 tabulka kritérií hodnocení42 kB05. 05. 2017 14:05:25
Download this file (VZ_3_2017_-_navrh_sod.docx.docx)1.4 návrh smlouvy o dílo79 kB05. 05. 2017 14:05:43
Download this file (VZ_3_2017_-_dodatecna_informace_c.1.pdf.pdf)2. dodatečná informace č. 1571 kB19. 05. 2017 12:05:14
Download this file (VZ_3_2017_-_dodatecna_informace_c.2.pdf.pdf)3. dodatečná informace č. 2527 kB22. 05. 2017 16:05:56
Download this file (VZ_ 3_-_2017_-_sod_energie_sc.pdf)4. Smlouva o dílo (strojově čitelná)9319 kB14. 07. 2017 08:07:49
Download this file (VZ_3_2017_-_pisemna_zprava_zadavatele_sc.pdf)5. Písemná zpráva zadavatele (strojově čitelná)660 kB21. 07. 2017 13:07:41
Download this file (VZ_3_2017_-_dodatek_c_1_energie_stavebni.pdf)6. Dodatek č. 137 kB20. 10. 2017 15:10:22
Download this file (VZ_3_2017_-_skutecne_uhrazena_cena.pdf)7. Skutečně uhrazená cena 370 kB29. 03. 2018 16:03:30
Download this file (VZ_3_2017_-_skutecne_uhrazena_cena_d_1.pdf)8. Skutečně uhrazená cena 378 kB23. 11. 2018 14:11:02