Další informace:

Písemná zpráva zadavatele dle § 217 ZZVZ ke stažení níže – viz příloha 5.

Veřejný zadavatel, Městská část Praha 6, vypisuje dne 10. 04. 2018, v zastoupení společnosti SNEO, a.s., veřejnou zakázku č. VZ/2/2018 s názvem "ZŠ Na Dlouhém lánu - modernizace školní jídelny".

Informace k zadávacímu řízení:

Veřejná zakázka je vypisovaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 ZZVZ.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 27. 04. 2018 v 09.00 hod.

Otevírání nabídek formou otevírání obálek bude zahájeno bezprostředně po uplynutí lhůty pro podání nabídek, a to v zasedací místnosti společnosti SNEO, a.s., Nad Alejí 1876/2, Praha 6.

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ke stažení níže – viz přílohy:

1. výzva k podání nabídky

1.1 projektová dokumentace, rozpočet

1.2 identifikační údaje účastníka

1.3 tabulka kritérií hodnocení

1.4 vzor čestného prohlášení pro účely splnění ekonomické kvalifikace

1.5 návrh smlouvy o dílo

 

Informace k uzavření smlouvy:

Smlouva o dílo byla uzavřena dne 05. 06. 2018.

Smlova o dílo ke stažení níže - viz příloha č. 2.

 

Další informace:

Písemná zpráva zadavatele dle § 217 ZZVZ ke stažení níže – viz příloha 3.

Výše skutečně uhrazené ceny dle § 219 odst. 3 ZZVZ - viz příloha 4.

Přílohy:
Název souboru Velikost Vloženo
Download this file (VZ_2_2018_-_vyzva_k_podani_nabidky_sc.pdf)1. výzva k podání nabídky477 kB10. 04. 2018 14:04:50
Download this file (VZ_2_2018_-_projetkova_dokumentace.zip)1.1 projektová dokumentace, rozpočet26576 kB10. 04. 2018 14:04:55
Download this file (VZ_2_2018_-_identifikacni_udaje_ucastnika.doc)1.2 identifikační údaje účastníka49 kB10. 04. 2018 14:04:22
Download this file (VZ_2_2018_-_tabulka_kriterii_hodnoceni.doc)1.3 tabulka kritérií hodnocení42 kB10. 04. 2018 14:04:41
Download this file (VZ_2_2018_-_vzor_cestneho_prohlaseni.doc)1.4 vzor čestného prohlášení pro účely splnění ekonomické kvalifikace34 kB10. 04. 2018 14:04:10
Download this file (VZ_2_2018_-_navrh_sod.docx)1.5 návrh smlouvy o dílo73 kB10. 04. 2018 14:04:41
Download this file (VZ_2_2018_-_sod_konsit_sc.pdf)2. Smlouva o dílo (strojově čitelná) 301 kB15. 06. 2018 11:06:47
Download this file (VZ_2_2018_-_pisemna_zprava_zadavatele_sc.pdf)3. Písemná zpráva zadavatele (strojově čitelná)631 kB29. 06. 2018 13:06:47
Download this file (VZ_2_2018_-_skutecne_uhrazena_cena.pdf)4. Skutečně uhrazená cena 374 kB23. 11. 2018 14:11:38