Veřejný zadavatel Městská část Praha 6, vypisuje dne 23. 08. 2018, v zastoupení společnosti SNEO, a.s., veřejnou zakázku č. VZ/6/2018 s názvem „ZŠ J. A. Komenského – vypracování PD půdní vestavby".

Informace k zadávacímu řízení:

Veřejná zakázka je vypisovaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 ZZVZ.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 25. 09. 2018 v 08.30 hod.

Otevírání obálek bude zahájeno bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek,

tj. dne 25. 09. 2018 v 08.30 hod. v zasedací místnosti SNEO, a.s., Nad Alejí 1876/2, Praha 6.

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ke stažení níže – viz přílohy:

1. zadávací dokumentace

1.1 dokumentace - úvodní studie

1.2 identifikační údaje účastníka

1.3 tabulka kritérií hodnocení

1.4 tabulka ocenění jednotlivých výkonových fází

1.5 návrh smlouvy o dílo

1.6 informace o zpracování osobních údajů

Přílohy:
Název souboru Velikost Vloženo
Download this file (1-VZ_6-2018-Zadavaci_dokumentace.pdf)1. zadávací dokumentace480 kB23. 08. 2018 15:08:41
Download this file (1-1_Dokumentace_uvodni_studie.pdf)1.1 dokumentace - úvodní studie770 kB23. 08. 2018 15:08:58
Download this file (1-2_VZ_6_2018_-_identifikacni_udaje_ucastnika.doc)1.2 identifikační údaje účastníka49 kB23. 08. 2018 15:08:20
Download this file (1-3_VZ_6_2018_-_tabulka_kriterii_hodnoceni.doc)1.3 tabulka kritérií hodnocení44 kB23. 08. 2018 15:08:37
Download this file (1-4_VZ_6_2018_-_tabulka_oceneni_jednotlivych_vykonovych_fazi.xlsx)1.4 tabulka ocenění jednotlivých výkonových fází14 kB23. 08. 2018 15:08:06
Download this file (1-5_VZ_6_2018_-_navrh_sod.docx)1.5 návrh smlouvy o dílo84 kB23. 08. 2018 15:08:26
Download this file (1-6_VZ_6_2018_-_informace_o_zpracovani_ososbnich_udaju.docx)1.6 informace o zpracování osobních údajů20 kB23. 08. 2018 15:08:46